Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
energii. W przypadku widma rotacyjnego nie jest jednak prawdą, że natężenia linii absorpcyjnych cząsteczki są po prostu proporcjonalne do obsadzeń wyjściowych poziomów rotacyjnych, jak błędnie podaje wiele podręczników. Przede wszystkim prawdopodobieństwo absorpcji zależy od różnicy obsadzeń poziomów początkowego i końcowego. Ponieważ odległość poziomów rotacyjnych jest dużo mniejsza od energii termicznej kT, nie można zaniedbać obsadzenia poziomu J+1 w porównaniu z obsadzeniem poziomu J. Ponadto prawdopodobieństwo absorpcji jest proporcjonalne do częstości przejścia danej wzorem oraz kwadratu elementu macierzowego - obie wielkości zależą od J. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nietrudno wykazać, że natężenie linii absorpcyjnej jest w przybliżeniu proporcjonalne do wyrażenia
energii. W przypadku widma rotacyjnego nie jest jednak prawdą, że natężenia linii absorpcyjnych cząsteczki są po prostu proporcjonalne do obsadzeń wyjściowych poziomów rotacyjnych, jak błędnie podaje wiele podręczników. Przede wszystkim prawdopodobieństwo absorpcji zależy od różnicy obsadzeń poziomów początkowego i końcowego. Ponieważ odległość poziomów rotacyjnych jest dużo mniejsza od energii termicznej kT, nie można zaniedbać obsadzenia poziomu J+1 w porównaniu z obsadzeniem poziomu J. Ponadto prawdopodobieństwo absorpcji jest proporcjonalne do częstości przejścia danej wzorem oraz kwadratu elementu macierzowego <gap> - obie wielkości zależą od J. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, nietrudno wykazać, że natężenie linii absorpcyjnej <gap> jest w przybliżeniu proporcjonalne do wyrażenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego