Typ tekstu: Książka
Autor: Włodzimierz Kwaśniewicz
Tytuł: Dzieje szabli w Polsce
Rok: 1999
egzemplarze bez oplotu); krzyżowo-kabłąkowym jelcem z trójkątnymi wąsami - jego krzyż w części środkowej jest grubszy i szerszy, od strony grzbietowej przechodzi w krótkie ramię zwieńczone skierowaną ku głowni łezką, a od strony siecznej w kabłąk w kształcie tzw. półstrzemieniowym, zamocowany na trzpieniu głowni śrubą-głowicą w kształcie rozety; od kabłąka głównego odchodzą od strony zewnętrznej dwa obłęki boczne (usuwane przy niektórych egzemplarzach) - jeden z nich łączy się z krzyżem przed wąsami, drugi (dłuższy) - za wąsami; kapturek z warkoczem z blachy mosiężnej (znane są również egzemplarze bez warkocza) zamocowany na trzpieniu pomiędzy trzonem a zakończeniem kabłąka, na nim wytłaczany polski orzeł
egzemplarze bez oplotu); krzyżowo-kabłąkowym jelcem z trójkątnymi wąsami - jego krzyż w części środkowej jest grubszy i szerszy, od strony grzbietowej przechodzi w krótkie ramię zwieńczone skierowaną ku głowni łezką, a od strony siecznej w kabłąk w kształcie tzw. półstrzemieniowym, zamocowany na trzpieniu głowni śrubą-głowicą w kształcie rozety; od kabłąka głównego odchodzą od strony zewnętrznej dwa obłęki boczne (usuwane przy niektórych egzemplarzach) - jeden z nich łączy się z krzyżem przed wąsami, drugi (dłuższy) - za wąsami; kapturek z warkoczem z blachy mosiężnej (znane są również egzemplarze bez warkocza) zamocowany na trzpieniu pomiędzy trzonem a zakończeniem kabłąka, na nim wytłaczany polski orzeł
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego