Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
koniec epoki stalinowskiej). Na ogólnej fali odwilży nową Służbą Bezpieczeństwa zastąpiono Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, wcześniej zwany Urzędem Bezpieczeństwa. Doszło wtedy do swoistej weryfikacji. Najbardziej skompromitowanych ubeków zwolniono z Firmy, ich miejsce zajęli esbecy. Od tej pory odnoszące się do UB pojęcie "aparat represji" miało stracić aktualność.

Nowy organ zredukowano kadrowo (z ponad 30 tys. funkcjonariuszy do kilkunastu tysięcy) i podporządkowano resortowi spraw wewnętrznych (też świeżo powołanemu w miejsce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego). Próbowano zintegrować SB z Milicją Obywatelską. Na czele milicyjnych komend wojewódzkich i powiatowych stał komendant, a szef lokalnej komórki SB był jego zastępcą.

Według ustawy z 13 listopada 1956
koniec epoki stalinowskiej). Na ogólnej fali odwilży nową Służbą Bezpieczeństwa zastąpiono Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego, wcześniej zwany Urzędem Bezpieczeństwa. Doszło wtedy do swoistej weryfikacji. Najbardziej skompromitowanych ubeków zwolniono z Firmy, ich miejsce zajęli esbecy. Od tej pory odnoszące się do UB pojęcie "aparat represji" miało stracić aktualność.<br><br>Nowy organ zredukowano kadrowo (z ponad 30 tys. funkcjonariuszy do kilkunastu tysięcy) i podporządkowano resortowi spraw wewnętrznych (też świeżo powołanemu w miejsce Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego). Próbowano zintegrować SB z Milicją Obywatelską. Na czele milicyjnych komend wojewódzkich i powiatowych stał komendant, a szef lokalnej komórki SB był jego zastępcą.<br><br>Według ustawy z 13 listopada 1956
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego