Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy odzieży
Rok: 2003
odróżnia Klif od innych centrów handlowych?
Klif jest kameralny. Wybieram to miejsce, mimo że tak jak powiedziałam wcześniej nie poświęcam zakupom zbyt wiele uwagi i czasu. Klif ma taki specyficzny klimat. Zawsze daję za wygraną moim kubkom smakowym, które reagują niezwykłą aktywnością na aromat kawy i ciastkowo-lodowe propozycje klifowych kawiarni. Obok jest fontanna, sklepy ulokowane w stosownej odległości. architektoniczne rozwiązanie Klifu jest bardzo przyjazne. Trudno się zgubić, jest dość przytulnie i bezpiecznie.
Czego chciałaby Pani życzyć Klifowi na przyszłość?
Przede wszystkim sprzedawcom, życzę tego, aby trzymali światowy standard i jak najlepiej traktowali swoich klientów. Niezależnie, jak dalece potrafią być kapryśni
odróżnia &lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; od innych centrów handlowych?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;&lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; jest kameralny. Wybieram to miejsce, mimo że tak jak powiedziałam wcześniej nie poświęcam zakupom zbyt wiele uwagi i czasu. &lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; ma taki specyficzny klimat. Zawsze daję za wygraną moim kubkom smakowym, które reagują niezwykłą aktywnością na aromat kawy i ciastkowo-lodowe propozycje klifowych kawiarni. Obok jest fontanna, sklepy ulokowane w stosownej odległości. architektoniczne rozwiązanie &lt;name type="org"&gt;Klifu&lt;/&gt; jest bardzo przyjazne. Trudno się zgubić, jest dość przytulnie i bezpiecznie.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Czego chciałaby Pani życzyć &lt;name type="org"&gt;Klifowi&lt;/&gt; na przyszłość?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Przede wszystkim sprzedawcom, życzę tego, aby trzymali światowy standard i jak najlepiej traktowali swoich klientów. Niezależnie, jak dalece potrafią być kapryśni
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego