Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy odzieży
Rok: 2003
odróżnia Klif od innych centrów handlowych?
Klif jest kameralny. Wybieram to miejsce, mimo że tak jak powiedziałam wcześniej nie poświęcam zakupom zbyt wiele uwagi i czasu. Klif ma taki specyficzny klimat. Zawsze daję za wygraną moim kubkom smakowym, które reagują niezwykłą aktywnością na aromat kawy i ciastkowo-lodowe propozycje klifowych kawiarni. Obok jest fontanna, sklepy ulokowane w stosownej odległości. architektoniczne rozwiązanie Klifu jest bardzo przyjazne. Trudno się zgubić, jest dość przytulnie i bezpiecznie.
Czego chciałaby Pani życzyć Klifowi na przyszłość?
Przede wszystkim sprzedawcom, życzę tego, aby trzymali światowy standard i jak najlepiej traktowali swoich klientów. Niezależnie, jak dalece potrafią być kapryśni
odróżnia &lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; od innych centrów handlowych?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;&lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; jest kameralny. Wybieram to miejsce, mimo że tak jak powiedziałam wcześniej nie poświęcam zakupom zbyt wiele uwagi i czasu. &lt;name type="org"&gt;Klif&lt;/&gt; ma taki specyficzny klimat. Zawsze daję za wygraną moim kubkom smakowym, które reagują niezwykłą aktywnością na aromat kawy i ciastkowo-lodowe propozycje klifowych kawiarni. Obok jest fontanna, sklepy ulokowane w stosownej odległości. architektoniczne rozwiązanie &lt;name type="org"&gt;Klifu&lt;/&gt; jest bardzo przyjazne. Trudno się zgubić, jest dość przytulnie i bezpiecznie.&lt;/&gt;<br>&lt;who1&gt;Czego chciałaby Pani życzyć &lt;name type="org"&gt;Klifowi&lt;/&gt; na przyszłość?&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Przede wszystkim sprzedawcom, życzę tego, aby trzymali światowy standard i jak najlepiej traktowali swoich klientów. Niezależnie, jak dalece potrafią być kapryśni
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego