Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
ważniejsze sformułowania tez, argumentację tych tez, daty, wskazówki dotyczące literatury pomocniczej itp.
Najlepsze rezultaty notowania wykładu osiąga się przez umiejętność stenografowania. Jeśli natomiast zasady stenografowania nie są opanowane, należy ustalić raz na zawsze pewne skróty słów, które się często powtarzają, na przykład: lot - lotnictwo, odrz - odrzutowe, poc - pociski, zdal - zdalnie, kier - kierowanie, stos - stosunku; kt - który, śr - środki, ob - obiekty, pow - powietrzny itp. Można też w celu ułatwienia notowania opuszczać pewne sylaby w wyrazach np.: p-bnie - zamiast prawdopodobnie lub wreszcie w trakcie notowania używać określonych symboli np. t - czas lotu pocisku, V - szybkość, p - kąt położenia itp.
Niżej podano przykład
ważniejsze sformułowania tez, argumentację tych tez, daty, wskazówki dotyczące literatury pomocniczej itp. <br>Najlepsze rezultaty notowania wykładu osiąga się przez umiejętność stenografowania. Jeśli natomiast zasady stenografowania nie są opanowane, należy ustalić raz na zawsze pewne skróty słów, które się często &lt;page nr=15&gt; powtarzają, na przykład: &lt;hi rend="italic"&gt;lot&lt;/hi&gt; - lotnictwo, &lt;hi rend="italic"&gt;odrz&lt;/hi&gt; - odrzutowe, &lt;hi rend="italic"&gt;poc&lt;/hi&gt; - pociski, &lt;hi rend="italic"&gt;zdal&lt;/hi&gt; - zdalnie, &lt;hi rend="italic"&gt;kier&lt;/hi&gt; - kierowanie, &lt;hi rend="italic"&gt; stos&lt;/hi&gt; - stosunku; &lt;hi rend="italic"&gt; kt&lt;/hi&gt; - który, &lt;hi rend="italic"&gt; śr&lt;/hi&gt; - środki, &lt;hi rend="italic"&gt;ob&lt;/hi&gt; - obiekty, &lt;hi rend="italic"&gt;pow&lt;/hi&gt; - powietrzny itp. Można też w celu ułatwienia notowania opuszczać pewne sylaby w wyrazach np.: &lt;hi rend="italic"&gt;p-bnie&lt;/hi&gt; - zamiast prawdopodobnie lub wreszcie w trakcie notowania używać określonych symboli np. &lt;hi rend="italic"&gt;t&lt;/hi&gt; - czas lotu pocisku, &lt;hi rend="italic"&gt;V&lt;/hi&gt; - szybkość, &lt;hi rend="italic"&gt;p&lt;/hi&gt; - kąt położenia itp.<br>Niżej podano przykład
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego