Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
powietrzny itp. Można też w celu ułatwienia notowania opuszczać pewne sylaby w wyrazach np.: p-bnie - zamiast prawdopodobnie lub wreszcie w trakcie notowania używać określonych symboli np. t - czas lotu pocisku, V - szybkość, p - kąt położenia itp.
Niżej podano przykład zanotowanego w skrócie tekstu wykładu: "Rozwój lot. odrz. oraz poc. kier. postawił nowe wymagania w stos. do nowoczes. śr. OPL. Realne zagr. z pow. ob. znajd. się nawet w odleglości tys. km od l fr., wymaga stworz. uniwersal. syst. OPL dyspon. przede wszystk. l. m. o V > 1200 km/godz., nowoczesną art. plot., plot. br. rakiet. oraz in. śr. obr. ".
Ucząc
powietrzny itp. Można też w celu ułatwienia notowania opuszczać pewne sylaby w wyrazach np.: &lt;hi rend="italic"&gt;p-bnie&lt;/hi&gt; - zamiast prawdopodobnie lub wreszcie w trakcie notowania używać określonych symboli np. &lt;hi rend="italic"&gt;t&lt;/hi&gt; - czas lotu pocisku, &lt;hi rend="italic"&gt;V&lt;/hi&gt; - szybkość, &lt;hi rend="italic"&gt;p&lt;/hi&gt; - kąt położenia itp.<br>Niżej podano przykład zanotowanego w skrócie tekstu wykładu: "&lt;hi rend="italic"&gt;Rozwój lot. odrz. oraz poc. kier. postawił nowe wymagania w stos. do nowoczes. śr. OPL. Realne zagr. z pow. ob. znajd. się nawet w odleglości tys. km od l fr., wymaga stworz. uniwersal. syst. OPL dyspon. przede wszystk. l. m. o V > 1200 km/godz., nowoczesną art. plot., plot. br. rakiet. oraz in. śr. obr.&lt;/hi&gt; ".<br>Ucząc
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego