Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
trzonowce. Pod względem uzębienia
bardzo daleko odbiegły od stanu pierwotnego dla ssaków - jurajskie Pantotheria
miały do jedenastu par zębów policzkowych (ryc. 16.11, 16.12; w sumie mogły
mieć do 60 zębów!). Skrócenie czaszki i redukcja liczby zębów przynajmniej
częściowo są związane z rozwojem stereoskopowego widzenia i słuchu. Istotną
częścią kociej niszy ekologicznej jest ich zachowanie. Polujące koty instynktownie wgryzają się w grzbiet ofiary, próbując przerwać rdzeń kręgowy. Od swoich rodziców uczą się jednak bardziej wyrafinowanych metod polowania. Lwy, na
przykład, polują parami, dzieląc swoje role. Podczas gdy jeden z nich chwyta
zębami tchawicę lub nozdrza dużego kopytnego ssaka, któremu trudno
trzonowce. Pod względem uzębienia <br>bardzo daleko odbiegły od stanu pierwotnego dla ssaków - jurajskie Pantotheria <br>miały do jedenastu par zębów policzkowych (ryc. 16.11, 16.12; w sumie mogły <br>mieć do 60 zębów!). Skrócenie czaszki i redukcja liczby zębów przynajmniej <br>częściowo są związane z rozwojem stereoskopowego widzenia i słuchu. Istotną <br>częścią kociej niszy ekologicznej jest ich zachowanie. Polujące koty instynktownie wgryzają się w grzbiet ofiary, próbując przerwać rdzeń kręgowy. Od swoich rodziców uczą się jednak bardziej wyrafinowanych metod polowania. Lwy, na <br>przykład, polują parami, dzieląc swoje role. Podczas gdy jeden z nich chwyta <br>zębami tchawicę lub nozdrza dużego kopytnego ssaka, któremu trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego