Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
poświęcono systemowi bankowemu i rynkowi kapitałowemu. Doceniając osiągnięcia restrukturyzacyjne w tej dziedzinie, autorzy formułują jednocześnie szereg zaleceń. Postulują m.in. "zachowanie ostrożności" przy tworzeniu drogą fuzji dużych banków, pozornie niezbędnych dla skutecznego konkurowania z bankami zagranicznymi, a w istocie chronionych swoim potencjałem przed wewnętrzną konkurencją. Przestrzegają przed "obejmowaniem przez banki komercyjne udziałów w przedsiębiorstwach na szeroką skalę, przynajmniej na tym etapie rozwoju". Baza kapitałowa banków jest bowiem zbyt wątła, a ryzyko konfliktu interesów zbyt duże. Z pozytywną oceną spotkało się dokapitalizowanie przez państwo banków komercyjnych, które poprawiły dzięki temu swą kondycję finansową. Zdaniem autorów, nie dotyczy to jednak banków finansujących budownictwo
poświęcono systemowi bankowemu i rynkowi kapitałowemu. Doceniając osiągnięcia restrukturyzacyjne w tej dziedzinie, autorzy formułują jednocześnie szereg zaleceń. Postulują m.in. "zachowanie ostrożności" przy tworzeniu drogą fuzji dużych banków, pozornie niezbędnych dla skutecznego konkurowania z bankami zagranicznymi, a w istocie chronionych swoim potencjałem przed wewnętrzną konkurencją. Przestrzegają przed "obejmowaniem przez banki komercyjne udziałów w przedsiębiorstwach na szeroką skalę, przynajmniej na tym etapie rozwoju". Baza kapitałowa banków jest bowiem zbyt wątła, a ryzyko konfliktu interesów zbyt duże. Z pozytywną oceną spotkało się <orig>dokapitalizowanie</> przez państwo banków komercyjnych, które poprawiły dzięki temu swą kondycję finansową. Zdaniem autorów, nie dotyczy to jednak banków finansujących budownictwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego