Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 19
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
grupy włączono uczelnie państwowe, gdzie interesujące nas studia ulokowano na wydziałach prowadzących (jako pierwotne i dominujące) inne kierunki kształcenia, np. zarządzanie i marketing. Zaliczono tu także szkoły niepaństwowe, gdzie ekonomia i zarządzanie prowadzone są obok podstawowej oferty. Tworzenie takich kierunków to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży - z drugiej jednak strony - przedsięwzięcie komercyjne.

Kryteria

Ranking skonstruowano na podstawie sześciu kryteriów - w ramach każdego z nich posługiwano się listą wskaźników (od 6 do 13), którym przypisano różne wagi (najniższa 2, najwyższa 25), sumujące się zawsze do 100. Drugi system wag zastosowano dla określenia wpływu przyjętych kryteriów na ostateczne miejsce w rankingu. Przyjęto następujące kryteria
grupy włączono uczelnie państwowe, gdzie interesujące nas studia ulokowano na wydziałach prowadzących (jako pierwotne i dominujące) inne kierunki kształcenia, np. zarządzanie i marketing. Zaliczono tu także szkoły niepaństwowe, gdzie ekonomia i zarządzanie prowadzone są obok podstawowej oferty. Tworzenie takich kierunków to wyjście naprzeciw oczekiwaniom młodzieży - z drugiej jednak strony - przedsięwzięcie komercyjne.<br><br>&lt;tit&gt;Kryteria&lt;/&gt;<br><br>Ranking skonstruowano na podstawie sześciu kryteriów - w ramach każdego z nich posługiwano się listą wskaźników (od 6 do 13), którym przypisano różne wagi (najniższa 2, najwyższa 25), sumujące się zawsze do 100. Drugi system wag zastosowano dla określenia wpływu przyjętych kryteriów na ostateczne miejsce w rankingu. Przyjęto następujące kryteria
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego