Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
kilku nukleonów. Jeżeli energia wzbudzenia jest dostatecznie duża, może nastąpić emisja nukleonu lub zespołu nukleonów, np. cząstki . Przykładów ilustrujących niezależność sposobu rozpadu jądra złożonego od sposobu jego powstania jest bardzo wiele. Założenia Bohra są zgodne z takimi faktami, jak powstawanie, podczas bombardowania ((...)) protonami, jąder ((...)) zgodnie z teorią powstaje jądro ((...)) Energia konieczna do emisji cząstki elementarnej lub grupy cząstek nazywa się energią odłączenia lub energią dysocjacji (zwykle wynosi ona ok. 8 MeV). Weźmy jako przykład jądro złożone 18876Os, o całkowitej energii wzbudzenia 20 MeV. Jeżeli średnia energia wiązania (dysocjacji) neutronu wynosi 6 MeV i neutron jest wyrzucany z energią kinetyczną 3 MeV
kilku nukleonów. Jeżeli energia wzbudzenia jest dostatecznie duża, może nastąpić emisja nukleonu lub zespołu nukleonów, np. cząstki . Przykładów ilustrujących niezależność sposobu rozpadu jądra złożonego od sposobu jego powstania jest bardzo wiele. Założenia Bohra są zgodne z takimi faktami, jak powstawanie, podczas bombardowania ((...)) protonami, jąder ((...)) zgodnie z teorią powstaje jądro ((...)) Energia konieczna do emisji cząstki elementarnej lub grupy cząstek nazywa się energią odłączenia lub energią dysocjacji (zwykle wynosi ona ok. 8 MeV). Weźmy jako przykład jądro złożone 18876Os, o całkowitej energii wzbudzenia 20 MeV. Jeżeli średnia energia wiązania (dysocjacji) neutronu wynosi 6 MeV i neutron jest wyrzucany z energią kinetyczną 3 MeV
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego