Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
stopniowym podejściem do transformacji - i wybrały to drugie. Tymczasem państwa ogarnięte gorączką demokracji nie miały innej możliwości, poza zaakceptowaniem radykalnych zmian, gdyż tylko silne państwo byłoby w stanie rezygnować z centralistycznych uprawnień stopniowo - nie wywołując chaosu. Z kolei w warunkach szybkiej demokratyzacji struktur politycznych, państwo nie było w stanie zachować koniecznych prerogatyw.
Jeżeli jednak argument ten cytowany jest jako odpowiedź na krytykę teorii łączącej recesję z wyjściowym stanem braku równowagi, to nie spełnia on dobrze swojej roli. Argumentacja ta zakłada mianowicie, że recesja jest rzeczą nieuniknioną, niezależnie od tego, czy przyjmie się strategię radykalną, czy stopniową. W istocie, w swym oryginalnym
stopniowym podejściem do transformacji - i wybrały to drugie. Tymczasem państwa ogarnięte gorączką demokracji nie miały innej możliwości, poza zaakceptowaniem radykalnych zmian, gdyż tylko silne państwo byłoby w stanie rezygnować z centralistycznych uprawnień stopniowo - nie wywołując chaosu. Z kolei w warunkach szybkiej demokratyzacji struktur politycznych, państwo nie było w stanie zachować koniecznych prerogatyw.<br>Jeżeli jednak argument ten cytowany jest jako odpowiedź na krytykę teorii łączącej recesję z wyjściowym stanem braku równowagi, to nie spełnia on dobrze swojej roli. Argumentacja ta zakłada mianowicie, że recesja jest rzeczą nieuniknioną, niezależnie od tego, czy przyjmie się strategię radykalną, czy stopniową. W istocie, w swym oryginalnym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego