Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Zagadnienia prawne. Trzeba dokończyć reformę prawa ekologicznego. Na uchwalenie przez sejm czekają ustawy: prawo wodne, ustawa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Istnieje też potrzeba nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, o lasach i ochronie przyrody. Należy powstrzymać uchwalanie ustaw sprzecznych z polityką ekologiczną.
Zagadnienia ekonomiczne. Konieczne jest kreowanie proekologicznych mechanizmów ekonomicznych. Przykłady koniecznych rozwiązań przedstawiono w poprzednim podrozdziale.
Należy wycofać się z uregulowań prawno-ekonomicznych hamujących politykę ekologiczną (np. brak podatku od parków narodowych w ustawie o lasach, co uniemożliwia uzyskanie zgody samorządów terytorialnych na tworzenie nowych parków narodowych lub zwiększanie ich powierzchni).
Priorytety środowiskowe. Przewiduje się ustalenie trzech priorytetów:
- poprawa sytuacji na
Zagadnienia prawne. Trzeba dokończyć reformę prawa ekologicznego. Na uchwalenie przez sejm czekają ustawy: prawo wodne, ustawa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Istnieje też potrzeba nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, o lasach i ochronie przyrody. Należy powstrzymać uchwalanie ustaw sprzecznych z polityką ekologiczną.<br>Zagadnienia ekonomiczne. Konieczne jest kreowanie proekologicznych mechanizmów ekonomicznych. Przykłady koniecznych rozwiązań przedstawiono w poprzednim podrozdziale.<br>Należy wycofać się z uregulowań prawno-ekonomicznych hamujących politykę ekologiczną (np. brak podatku od parków narodowych w ustawie o lasach, co uniemożliwia uzyskanie zgody samorządów terytorialnych na tworzenie nowych parków narodowych lub zwiększanie ich powierzchni).<br>Priorytety środowiskowe. Przewiduje się ustalenie trzech priorytetów:<br>- poprawa sytuacji na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego