Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
tarczy odpychanie kulombowskie powoduje wzrost energii potencjalnej i spadek energii kinetycznej cząstki. Jeżeli energia kinetyczna cząstki spadnie do zera w odległości większej od ((...)), cząstka zostaje odbita od jądra, zanim zbliży się dostatecznie blisko, by zadziałała przyciągająca siła jądrowa. Mówimy, że kulombowska bariera potencjału uniemożliwiła cząstce wejście w reakcję jądrową.
Warunkiem koniecznym do spowodowania reakcji jądrowej jest, by początkowa energia kinetyczna 0 przekraczała wysokość bariery kulombowskiej ((...)) Równanie to jest użyteczne do oznaczania promienia Coulomba, zwanego też odległością największego zbliżenia jądra.
2) Gdy 0, przeważa przyciągająca siła jądrowa i cząstka zostaje wchłonięta przez jądro. W przypadku wartości Q0 energia masowa 0 zmniejsza się
tarczy odpychanie kulombowskie powoduje wzrost energii potencjalnej i spadek energii kinetycznej cząstki. Jeżeli energia kinetyczna cząstki spadnie do zera w odległości większej od ((...)), cząstka zostaje odbita od jądra, zanim zbliży się dostatecznie blisko, by zadziałała przyciągająca siła jądrowa. Mówimy, że kulombowska bariera potencjału uniemożliwiła cząstce wejście w reakcję jądrową.<br> Warunkiem koniecznym do spowodowania reakcji jądrowej jest, by początkowa energia kinetyczna 0 przekraczała wysokość bariery kulombowskiej ((...)) Równanie to jest użyteczne do oznaczania promienia Coulomba, zwanego też odległością największego zbliżenia jądra.<br> 2) Gdy 0, przeważa przyciągająca siła jądrowa i cząstka zostaje wchłonięta przez jądro. W przypadku wartości Q0 energia masowa 0 zmniejsza się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego