Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
tym kontekście pojawia się konieczność uściślenia definicji pojęcia
prawdziwego paradoksu, którego synonimem jest 'absolutnie sprzeczna
samotożsamość'. W języku greckim słowo paradoks oznacza sąd sprzeczny
z powszechną opinią od parádoksos - nieoczekiwany, dziwny. Paradoks jest
nierozerwalnie związany z pojęciem sprzeczności, czyli z koniunkcją sądu
i jego negacji. Zasada niesprzeczności głosi, że żadna koniunkcja typu
nieprawda, że p i nie-p, nie może być prawdziwa. O sprzeczności Nishida
pisał: "Z punktu widzenia abstrakcyjnej logiki [logiki klasycznej - A. K.] to, co jest sprzeczne, nie może się łączyć - właśnie dlatego, że nie może
nastąpić połączenie, mówimy o sprzeczności. Jeśli tylko istnieje najmniejszy
nawet punkt styczności, nie
tym kontekście pojawia się konieczność uściślenia definicji pojęcia <br>prawdziwego paradoksu, którego synonimem jest 'absolutnie sprzeczna <br>samotożsamość'. W języku greckim słowo paradoks oznacza sąd sprzeczny <br>z powszechną opinią od parádoksos - nieoczekiwany, dziwny. Paradoks jest <br>nierozerwalnie związany z pojęciem sprzeczności, czyli z koniunkcją sądu <br>i jego negacji. Zasada niesprzeczności głosi, że żadna koniunkcja typu <br>nieprawda, że p i nie-p, nie może być prawdziwa. O sprzeczności Nishida <br>pisał: &lt;q&gt;"Z punktu widzenia abstrakcyjnej logiki [logiki klasycznej - A. K.] to, co jest sprzeczne, nie może się łączyć - właśnie dlatego, że nie może <br>nastąpić połączenie, mówimy o sprzeczności. Jeśli tylko istnieje najmniejszy <br>nawet punkt styczności, nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego