Typ tekstu: Książka
Autor: Ziembiński Zygmunt
Tytuł: Logika praktyczna
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1956
z tego dodatkowego zdania H w połączeniu z innymi zdaniami naszej wiedzy W wynikałoby zdanie Z, które stwierdziliśmy doświadczalnie. To właśnie dodatkowe, na próbę niejako przyjęte, zdanie H nazywamy hipotezą. Nie jest ona wywnioskowana redukcyjnie ze zdania Z, prowizorycznie tylko przyjęliśmy ją za zdanie prawdziwe, kierując się tym, że z koniunkcji hipotezy H z niektórymi zdaniami naszej wiedzy dotychczasowej wynika stwierdzone przez nas zdanie Z. Inaczej mówiąc, przyjmujemy prowizorycznie hipotezę H dlatego, że jest przydatna do wyjaśnienia stwierdzonego przez nas zdania Z. To, czy hipoteza ta jest prawdziwa, wymaga jeszcze sprawdzenia. Zdanie Z, które chcemy wyjaśnić za pomocą hipotezy H, może
z tego dodatkowego zdania H w połączeniu z innymi zdaniami naszej wiedzy W wynikałoby zdanie Z, które stwierdziliśmy doświadczalnie. To właśnie dodatkowe, na próbę niejako przyjęte, zdanie H nazywamy hipotezą. Nie jest ona wywnioskowana redukcyjnie ze zdania Z, prowizorycznie tylko przyjęliśmy ją za zdanie prawdziwe, kierując się tym, że z koniunkcji hipotezy H z niektórymi zdaniami naszej wiedzy dotychczasowej wynika stwierdzone przez nas zdanie Z. Inaczej mówiąc, przyjmujemy prowizorycznie hipotezę H dlatego, że jest przydatna do wyjaśnienia stwierdzonego <page nr= 199> przez nas zdania Z. To, czy hipoteza ta jest prawdziwa, wymaga jeszcze sprawdzenia. Zdanie Z, które chcemy wyjaśnić za pomocą hipotezy H, może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego