Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
danej kulturze. Znaki natomiast nie zawsze mają genezę kulturową. Część z nich, takie jak znaki-symptomy typu "ślady zwierzyny - a więc ona gdzieś tu jest" lub też znaki-sygnały ("dziecko płacze - trzeba je nakarmić), ma jeszcze przedludzkie pochodzenie, a sposób ich odczytywania jest genetycznie utrwalony. Większość jednak znaków ma wyraźną konotację kulturową. I tak, np. znaki-apele typu bezsłownych okrzyków lub też znaki-symbole, takie jak m.in. znaki drogowe, mogą być zrozumiałe jedynie w obrębie określonej kultury (choć drogą porozumień międzynarodowych mogą rozpowszechniać się na całym świecie). Prosty wydechowy okrzyk typu "hej!" jest u nas rozumiany jako apel nakazu zatrzymania
danej kulturze. Znaki natomiast nie zawsze mają genezę kulturową. Część z nich, takie jak znaki-symptomy typu "ślady zwierzyny - a więc ona gdzieś tu jest" lub też znaki-sygnały ("dziecko płacze - trzeba je nakarmić), ma jeszcze przedludzkie pochodzenie, a sposób ich odczytywania jest genetycznie utrwalony. Większość jednak znaków ma wyraźną konotację kulturową. I tak, np. znaki-apele typu bezsłownych okrzyków lub też znaki-symbole, takie jak m.in. znaki drogowe, mogą być zrozumiałe jedynie w obrębie określonej kultury (choć drogą porozumień międzynarodowych mogą rozpowszechniać się na całym świecie). Prosty wydechowy okrzyk typu "hej!" jest u nas rozumiany jako apel nakazu zatrzymania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego