Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
wódkę z potaniałego żyta. Proceder zaopatrywania armii w żywność i wszelkie przybory okazał się niezwykle zyskowny dla ruchliwych i wpływowych kapitalistów. Grupa liwerantów (dostawców) warszawskich, w znacznym procencie narodowości żydowskiej, zrobiła duże pieniądze w czasie wojen napoleońskich, a fortuny ich dały podstawę późniejszemu rozwojowi banków prywatnych w stolicy Polski. Blokada kontynentalna sprzyjała w Polsce, tak jak i w innych krajach Europy, rozwojowi rodzimego przemysłu.
Jeżeli upadek Rzplitej pociągnął za sobą likwidację wielu manufaktur, to teraz znów poprawiła się dla nich koniunktura. Dotyczyło to szczególnie manufaktur sukienniczych w Wielkopolsce, które rozwijały się i koncentrowały kosztem indywidualnych tkaczy. Wyroby ich szły na mundury
wódkę z potaniałego żyta. Proceder zaopatrywania armii w żywność i wszelkie przybory okazał się niezwykle zyskowny dla ruchliwych i wpływowych kapitalistów. Grupa liwerantów (dostawców) warszawskich, w znacznym procencie narodowości żydowskiej, zrobiła duże pieniądze w czasie wojen napoleońskich, a fortuny ich dały podstawę późniejszemu rozwojowi banków prywatnych w stolicy Polski. Blokada kontynentalna sprzyjała w Polsce, tak jak i w innych krajach Europy, rozwojowi rodzimego przemysłu.<br>Jeżeli upadek Rzplitej pociągnął za sobą likwidację wielu manufaktur, to teraz znów poprawiła się dla nich koniunktura. Dotyczyło to szczególnie manufaktur sukienniczych w Wielkopolsce, które rozwijały się i koncentrowały kosztem indywidualnych tkaczy. Wyroby ich szły na mundury
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego