Typ tekstu: Książka
Autor: Winczorek Piotr
Tytuł: Wstęp do nauki o państwie
Rok: 1995
narody i grupy społeczne (por. postępujący zanik oryginalnych kultur ludowych) kulturowo. Można jednak założyć, że rolę istotną w procesach tej unifikacji, przynajmniej przez jakiś czas, grać będą Anglosasi. Ich obecna pozycja jest pochodną politycznych, ekonomicznych i militarnych wpływów w świecie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podobnie było za czasów, gdy pierwszą kontynentalną potęgą europejską było państwo francuskie (wieki XVII-XIX).
109. Naród zatem to wspólnota kulturowa. Więzi w ramach tej wspólnoty składają się z wielu wymienionych już elementów.
W różnych okolicznościach różne elementy tej więzi wysuwają się na pierwszy plan.
Naród to, podobnie jak państwo, wspólnota trwająca przez pokolenia. Naród jest wspólnotą
narody i grupy społeczne (por. postępujący zanik oryginalnych kultur ludowych) kulturowo. Można jednak założyć, że rolę istotną w procesach tej unifikacji, przynajmniej przez jakiś czas, grać będą Anglosasi. Ich obecna pozycja jest pochodną politycznych, ekonomicznych i militarnych wpływów w świecie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podobnie było za czasów, gdy pierwszą kontynentalną potęgą europejską było państwo francuskie (wieki XVII-XIX).<br>109. Naród zatem to wspólnota kulturowa. Więzi w ramach tej wspólnoty składają się z wielu wymienionych już elementów.<br>W różnych okolicznościach różne elementy tej więzi wysuwają się na pierwszy plan.<br>Naród to, podobnie jak państwo, wspólnota trwająca przez pokolenia. Naród jest wspólnotą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego