Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 26.12
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
resort spraw wewnętrznych, a rok później mianował premierem. To Gołuchowski zapoczątkował większe usamodzielnianie się krajów podległych koronie austriackiej. Premierem był też Kazimierz Badeni z wpływowego rodu galicyjskiego. Franciszek Smolka zaś zrobił w monarchii habsburskiej fantastyczną karierę - od spiskowca skazanego na karę śmierci do prezydenta parlamentu wiedeńskiego. Z jego inicjatywy usypano kopiec Unii Lubelskiej, w które to przedsięwzięcie wtopił część własnego majątku i potu, bo sam woził taczkami ziemię.
Wiele rodzin przez całe dziesięciolecia z powodzeniem pracowało dla siebie, czyli dla kraju. Jedni - jak Dzieduszyccy - zajmowali się mecenatem i działalnością charytatywną: ufundowali we Lwowie bibliotekę zwaną Poturzycką, udzielali stypendiów artystycznych, budowali ochronki
resort spraw wewnętrznych, a rok później mianował premierem. To Gołuchowski zapoczątkował większe usamodzielnianie się krajów podległych koronie austriackiej. Premierem był też Kazimierz Badeni z wpływowego rodu galicyjskiego. Franciszek Smolka zaś zrobił w monarchii habsburskiej fantastyczną karierę - od spiskowca skazanego na karę śmierci do prezydenta parlamentu wiedeńskiego. Z jego inicjatywy usypano kopiec Unii Lubelskiej, w które to przedsięwzięcie wtopił część własnego majątku i potu, bo sam woził taczkami ziemię.<br>Wiele rodzin przez całe dziesięciolecia z powodzeniem pracowało dla siebie, czyli dla kraju. Jedni - jak Dzieduszyccy - zajmowali się mecenatem i działalnością charytatywną: ufundowali we Lwowie bibliotekę zwaną Poturzycką, udzielali stypendiów artystycznych, budowali ochronki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego