Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
jako głównej podpory swej władzy, Piotr Wielki nie zdecydował się na uznanie jakichkolwiek jej praw do samodzielnego działania. Ustanowione w 1713 r. w guberniach kolegia landratów z funkcjami doradczo-kontrolnymi, które miały być wybierane przez szlachtę, stały się mianowaną na wniosek gubernatorów ich świtą. Dopiero następcy Piotra, szukający wśród walki koterii dworskich poparcia w społeczeństwie, poszli na dalsze ustępstwa. Anna (1730-1740) zniosła w 1731 r. zakaz podziału majątku, wprowadzając równouprawnienie dziedziców; Piotr III zwolnił w 1762 r. szlachtę z obowiązkowej służby; Katarzyna II (1762-1796) zwiększyła władzę szlachty nad chłopami, zezwalając w 1765 r. na ich karanie, z zesłaniem na
jako głównej podpory swej władzy, Piotr Wielki nie zdecydował się na uznanie jakichkolwiek jej praw do samodzielnego działania. Ustanowione w 1713 r. w guberniach kolegia landratów z funkcjami doradczo-kontrolnymi, które miały być wybierane przez szlachtę, stały się mianowaną na wniosek gubernatorów ich świtą. Dopiero następcy Piotra, szukający wśród walki koterii dworskich poparcia w społeczeństwie, poszli na dalsze ustępstwa. Anna (1730-1740) zniosła w 1731 r. zakaz podziału majątku, wprowadzając równouprawnienie dziedziców; Piotr III zwolnił w 1762 r. szlachtę z obowiązkowej służby; Katarzyna II (1762-1796) zwiększyła władzę szlachty nad chłopami, zezwalając w 1765 r. na ich karanie, z zesłaniem na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego