Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
z wodą; podlegać zmiennemu zawilgoceniu; tylko w części (np. do pewnej wysokości) stykające się z wodą, a w pozostałej ewentualnie narażone na wodę opadową.
Rodzaj kontaktu konstrukcji z wodą decyduje o zakresie oddziaływania wody, a mianowicie: nacisk z przenikaniem wskrośnym; nasycanie kapilarne; oddziaływanie mechaniczne przy płynięciu wody wzdłuż konstrukcji; uderzenie krą lodową, spławianym drewnem, tarcie wleczonym materiałem sypkim, np. piaskiem, kamieniem, dowolnym innym rumoszem; zamarzanie wody znajdującej się w betonie; oddziaływanie korozyjne typu chemicznego.
W przypadku konstrukcji masywnych często rozróżnia się i oddzielnie traktuje beton strefy zewnętrznej i strefy wewnętrznej. Beton strefy wewnętrznej ocenia się tylko według zdolności przenikania wody.
Typowe
z wodą; podlegać zmiennemu zawilgoceniu; tylko w części (np. do pewnej wysokości) stykające się z wodą, a w pozostałej ewentualnie narażone na wodę opadową. <br>Rodzaj kontaktu konstrukcji z wodą decyduje o zakresie oddziaływania wody, a mianowicie: nacisk z przenikaniem wskrośnym; nasycanie kapilarne; oddziaływanie mechaniczne przy płynięciu wody wzdłuż konstrukcji; uderzenie krą lodową, spławianym drewnem, tarcie wleczonym materiałem sypkim, np. piaskiem, kamieniem, dowolnym innym rumoszem; zamarzanie wody znajdującej się w betonie; oddziaływanie korozyjne typu chemicznego.<br>W przypadku konstrukcji masywnych często rozróżnia się i oddzielnie traktuje beton strefy zewnętrznej i strefy wewnętrznej. Beton strefy wewnętrznej ocenia się tylko według zdolności przenikania wody. <br>Typowe
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego