Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
warstwa przylegająca do spodu lodowca jest przesuwana wraz z nim (istnieją także możliwości przymarznięcia). Mechanizm ten przypuszczalnie powoduje erozję i transport wielkich bloków skalnych (megaeratyków) lub większych pakietów skał osadowych, nawet na duże odległości. Dowodzą tego przykłady z obszarów niżowych Europy i Ameryki Północnej (Sugden, John, 1976). Przykładem jest także kra skał jurajskich w Łukowie (Jahn, 1956).

Przestrzenne zróżnicowanie erozji glacjalnej

Intensywność erozji glacjalnej jest zróżnicowana zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Zmienność czasowa jest wynikiem fluktuacji czynników decydujących o jej tempie, w tym przede wszystkim prędkości poślizgu lodowca po podłożu. Zachodzi zmienność dobowa, okresowa, sezonowa i wieloletnia (por. rozdz
warstwa przylegająca do spodu lodowca jest przesuwana wraz z nim (istnieją także możliwości przymarznięcia). Mechanizm ten przypuszczalnie powoduje erozję i transport wielkich bloków skalnych (megaeratyków) lub większych pakietów skał osadowych, nawet na duże odległości. Dowodzą tego przykłady z obszarów niżowych Europy i Ameryki Północnej (Sugden, John, 1976). Przykładem jest także kra skał jurajskich w Łukowie (Jahn, 1956). <br><br>&lt;tit&gt;Przestrzenne zróżnicowanie erozji glacjalnej&lt;/&gt;<br><br> Intensywność erozji glacjalnej jest zróżnicowana zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Zmienność czasowa jest wynikiem fluktuacji czynników decydujących o jej tempie, w tym przede wszystkim prędkości poślizgu lodowca po podłożu. Zachodzi zmienność dobowa, okresowa, sezonowa i wieloletnia (por. rozdz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego