Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Mathesis Polska
Nr: 3-4
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1930
źródło światła nie daje w tej dziedzinie krótkofalowej promieniowania dość intensywnego, by mogło być badane zapomocą siatki dyfrakcyjnej. Poza wskazanemi zmianami, aparat Millikana nie różnił się zasadniczo od spektrografu Lymana. Używał on jak i poprzednicy, siatki dyfrakcyjnej wklęsłej, posiadającej około 500 rys na milimetrze.
Badaniami swemi nietylko osiągnął Millikan rekord krótkości fali, lecz i wyjaśnił szereg zagadnień, posiadających wielką doniosłość z punktu widzenia nauki o promieniowaniu atomów. W tych krótkich "gorących" iskrach, jak je nazwano, niezmiernie często występują atomy pozbawione swych elektronów zewnętrznych''), t. zw. atomy wielokrotnie zjonizowane. Prace Millikana, Bowena, Sawyera i innych w dziedzinie fal skrajnego ultrafioletu pozwoliły ustalić
źródło światła nie daje w tej dziedzinie krótkofalowej promieniowania dość intensywnego, by mogło być badane zapomocą siatki dyfrakcyjnej. Poza wskazanemi zmianami, aparat Millikana nie różnił się zasadniczo od spektrografu Lymana. Używał on jak i poprzednicy, siatki dyfrakcyjnej wklęsłej, posiadającej około 500 rys na milimetrze.<br>Badaniami swemi nietylko osiągnął Millikan rekord krótkości fali, lecz i wyjaśnił szereg zagadnień, posiadających wielką doniosłość z punktu widzenia nauki o promieniowaniu atomów. W tych krótkich "gorących" iskrach, jak je nazwano, niezmiernie często występują atomy pozbawione swych elektronów zewnętrznych''), t. zw. atomy wielokrotnie zjonizowane. Prace Millikana, Bowena, Sawyera i innych w dziedzinie fal skrajnego ultrafioletu pozwoliły ustalić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego