Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
punkt podziału linii dolnej z drugim punktem podziału linii górnej, następnie drugi punkt podziału linii dolnej z trzecim punktem podziału linii górnej itd. Ponieważ ukośne linie odcinają na liniach poziomych odcinki zwiększające się kolejno ku górze o wielkość , więc otrzymana w ten sposób podziałka, zwana podziałką transwersalną, pozwala na 10-krotne zwiększenie dokładności odczytów.

1.7. Kartometryczna dokładność mapy
Przez pojęcie kartometrycznej dokładności mapy rozumie się dokładność wzajemnego rozmieszczania punktów, na którą wpływają błędy:
- materiału wyjściowego, na podstawie którego została sporządzona mapa,
- przeniesienia punktów z materiału wyjściowego na oryginał mapy,
- znaków umownych przedstawionych w skali mapy oraz deformacja papieru i zniekształcenia
punkt podziału linii dolnej z drugim punktem podziału linii górnej, następnie drugi punkt podziału linii dolnej z trzecim punktem podziału linii górnej itd. Ponieważ ukośne linie odcinają na liniach poziomych odcinki zwiększające się kolejno ku górze o wielkość &lt;gap&gt;, więc otrzymana w ten sposób podziałka, zwana podziałką &lt;HI rend="italic"&gt;transwersalną&lt;/HI&gt;, pozwala na 10-krotne zwiększenie dokładności odczytów.<br><br>&lt;tit&gt;1.7. Kartometryczna dokładność mapy&lt;/&gt;<br>Przez pojęcie &lt;HI rend="italic"&gt;kartometrycznej dokładności&lt;/HI&gt; mapy rozumie się dokładność wzajemnego rozmieszczania punktów, na którą wpływają błędy:<br>- materiału wyjściowego, na podstawie którego została sporządzona mapa,<br>- przeniesienia punktów z materiału wyjściowego na oryginał mapy,<br>- znaków umownych przedstawionych w skali mapy oraz deformacja papieru i zniekształcenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego