Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
ścieków. Po oczyszczeniu w ściekach tych pozostaje 1500kg BZT i 1000kg zawiesiny (bilans objętościowo-masowy dla tej oczyszczalni przedstawiono na rys.7.16). Przy okazji budowy oczyszczalni wprowadzono zamknięty obieg ścieków z korowalni. Zużycie wody świeżej w korowalni zmniejszyło się do 0,5 m3/m3 drewna. Zamknięcie obiegu spowodowało 10-krotne zmniejszenie ładunku zawiesin i ponad dwukrotne pozostałych zanieczyszczeń. W obiegu z korowalni znajduje się 4000 m3 ścieków, zawierających ładunek 13ton/d zawiesin i 8ton/d BZT5 . Z obiegu usuwa się 800 m3 ścieków do laguny, a 200 m3 odprowadzane jest z osadem (rys.7.17). Do klarowania służy klarownik Johnsona
ścieków. Po oczyszczeniu w ściekach tych pozostaje 1500kg BZT i 1000kg zawiesiny (bilans objętościowo-masowy dla tej oczyszczalni przedstawiono na rys.7.16). Przy okazji budowy oczyszczalni wprowadzono zamknięty obieg ścieków z korowalni. Zużycie wody świeżej w korowalni zmniejszyło się do 0,5 m<hi rend="upper">3</>/m<hi rend="upper">3</> drewna. Zamknięcie obiegu spowodowało 10-krotne zmniejszenie ładunku zawiesin i ponad dwukrotne pozostałych zanieczyszczeń. W obiegu z korowalni znajduje się 4000 m<hi rend="upper">3</> ścieków, zawierających ładunek 13ton/d zawiesin i 8ton/d BZT5 . Z obiegu usuwa się 800 m<hi rend="upper">3</> ścieków do laguny, a 200 m<hi rend="upper">3</> odprowadzane jest z osadem (rys.7.17). Do klarowania służy klarownik Johnsona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego