Typ tekstu: Książka
Autor: Łęcki Włodzimierz
Tytuł: Wielkopolska
Rok: 1997
i Śliwniki, 31 XII wziął udział w oswobodzeniu Ostrowa i zapoczątkował akcje oswobadzania pd. Wielkopolski. Władzę w mieście objęła Powiatowa Rada Ludowa. W dniu 1 I przejeżdżającemu przez Ostrów Ignacemu Paderewskiemu, z misją oficerów alianckich, Rada złożyła raport, że Ostrów jest wolny. Powstańcy uformowali 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich.
Na powstańcach krwawy odwet wzięli hitlerowcy. Dnia 14 XII 1939 rozstrzelali 28 powstańców ostrowskich w lesie winiarskim k. Kalisza.
Podczas okupacji hitlerowskiej w ostrowskich warsztatach kolej.
działała polska organizacja podziemna, prowadząc akcje sabotażu.
Hitlerowcy aresztowali 500 pracowników podejrzanych o udział w akcji sabotażowej. Działały grupy dywersyjne jak: "Ojczyzna", Związek Walki Zbrojnej - AK i
i Śliwniki, 31 XII wziął udział w oswobodzeniu Ostrowa i zapoczątkował akcje oswobadzania pd. Wielkopolski. Władzę w mieście objęła Powiatowa Rada Ludowa. W dniu 1 I przejeżdżającemu przez Ostrów Ignacemu Paderewskiemu, z misją oficerów alianckich, Rada złożyła raport, że Ostrów jest wolny. Powstańcy uformowali 12 Pułk Strzelców Wielkopolskich.<br>Na powstańcach krwawy odwet wzięli hitlerowcy. Dnia 14 XII 1939 rozstrzelali 28 powstańców ostrowskich w lesie winiarskim k. Kalisza.<br>Podczas okupacji hitlerowskiej w ostrowskich warsztatach kolej.<br>działała polska organizacja podziemna, prowadząc akcje sabotażu.<br>Hitlerowcy aresztowali 500 pracowników podejrzanych o udział w akcji sabotażowej. Działały grupy dywersyjne jak: "Ojczyzna", Związek Walki Zbrojnej - AK i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego