Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
objętość czynna od kilkuset litrów do 3).

5.2.4. Liczniki półprzewodnikowe

Obecnie coraz szerzej, szczególnie w spektrometrii jądrowej, stosowane są detektory w fazie stałej, zwane również półprzewodnikowymi detektorami krystalicznymi. Najpowszechniej stosowanym materiałem półprzewodzącym, tak jak w zwykłych diodach półprzewodnikowych typu p i n, jest krzem.
Opór właściwy materiałów półprzewodzących (krzem 103 omometra ~, german 06 ) stawia je pomiędzy typowymi przewodnikami, jak miedź (108 ), a izolatorami (kwarc 1012 ).W czystym krzemie prawie wszystkie elektrony znajdują się w paśmie walencyjnym i są związane z atomami krzemu energią 1,11eV . Kryształ krzemu jest prawie nieprzewodzący. Jeżeli elektronowi walencyjnemu dostarczyć energię 1,11eV , przechodzi on
objętość czynna od kilkuset litrów do 3).<br><br>&lt;tit&gt;5.2.4. Liczniki półprzewodnikowe&lt;/&gt;<br><br> Obecnie coraz szerzej, szczególnie w spektrometrii jądrowej, stosowane są detektory w fazie stałej, zwane również półprzewodnikowymi detektorami krystalicznymi. Najpowszechniej stosowanym materiałem półprzewodzącym, tak jak w zwykłych diodach półprzewodnikowych typu p i n, jest krzem.<br> Opór właściwy materiałów półprzewodzących (krzem 103 omometra ~, german 06 ) stawia je pomiędzy typowymi przewodnikami, jak miedź (108 ), a izolatorami (kwarc 1012 ).W czystym krzemie prawie wszystkie elektrony znajdują się w paśmie walencyjnym i są związane z atomami krzemu energią 1,11eV . Kryształ krzemu jest prawie nieprzewodzący. Jeżeli elektronowi walencyjnemu dostarczyć energię 1,11eV , przechodzi on
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego