Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
dalej 30P › 30Si + e+. Nuklid promieniotwórczy glinu oznakowany jako aluminium-27 bombardowany cząstkami alfa przekształca się w fosfór-30 z równoczesna emisja neutronu. Z kolei fosfór-30 jest izotopem nietrwałym i, jak wykazały pomiary, jego czas połowicznego zaniku wynosi dwie i pół minuty, emitując pozyton przekształca się w stabilny krzem-30.
Możemy więc stwierdzić, że fosfór-30 był pierwszym pierwiastkiem promieniotwórczym wytworzonym sztucznie i powstała w ten sposób nowa gałąź fizyki jądrowej zajmująca się wytwarzaniem izotopów promieniotwórczych i badaniem ich charakterystyk i własności. Obecnie znamy około 1300 takich izotopów, należących do prawie wszystkich pierwiastków tablicy Mendelejewa, jak i należących do
dalej 30P &#155; 30Si + e+. Nuklid promieniotwórczy glinu oznakowany jako aluminium-27 bombardowany cząstkami alfa przekształca się w fosfór-30 z równoczesna emisja neutronu. Z kolei fosfór-30 jest izotopem nietrwałym i, jak wykazały pomiary, jego czas połowicznego zaniku wynosi dwie i pół minuty, emitując pozyton przekształca się w stabilny krzem-30.<br>Możemy więc stwierdzić, że fosfór-30 był pierwszym pierwiastkiem promieniotwórczym wytworzonym sztucznie i powstała w ten sposób nowa gałąź fizyki jądrowej zajmująca się wytwarzaniem izotopów promieniotwórczych i badaniem ich charakterystyk i własności. Obecnie znamy około 1300 takich izotopów, należących do prawie wszystkich pierwiastków tablicy Mendelejewa, jak i należących do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego