Typ tekstu: Książka
Autor: Radecki Wojciech
Tytuł: Wykroczenia przeciwko środowisku
Rok: 1995
wprowadzanie zakazu wyrębu. Wtedy naruszenie zakazu będzie wykroczeniem lub przestępstwem z ustawy o ochronie przyrody.
Przedmiotem czynu z art. 120 k.w. jest drzewo, a więc roślina wieloletnia wytwarzająca zdrewniały nadziemny pęd główny - pień i koronę z pędów bocznych. Definicja ta jest dlatego ważna, że przedmiotem czynu nie może być krzew rosnący w lesie ani tylko pień drzewa bądź poszczególne jego gałęzie. Wyrąb gałęzi, korzeni drzew, wyrąb krzewów albo karczowanie pniaków to też wykroczenia, ale z art. 148 k.w.
Art. 120 §1 k.w. zrównuje wyrąb drzewa (będący w istocie usiłowaniem kradzieży) z samą kradzieżą. Ponieważ przepis przewiduje karalność usiłowania
wprowadzanie zakazu wyrębu. Wtedy naruszenie zakazu będzie wykroczeniem lub przestępstwem z ustawy o ochronie przyrody.<br>Przedmiotem czynu z art. 120 k.w. jest drzewo, a więc roślina wieloletnia wytwarzająca zdrewniały nadziemny pęd główny - pień &lt;page nr=141&gt; i koronę z pędów bocznych. Definicja ta jest dlatego ważna, że przedmiotem czynu nie może być krzew rosnący w lesie ani tylko pień drzewa bądź poszczególne jego gałęzie. Wyrąb gałęzi, korzeni drzew, wyrąb krzewów albo karczowanie pniaków to też wykroczenia, ale z art. 148 k.w.<br>Art. 120 §1 k.w. zrównuje wyrąb drzewa (będący w istocie usiłowaniem kradzieży) z samą kradzieżą. Ponieważ przepis przewiduje karalność usiłowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego