Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
procesów fermentacyjnych zapewniają naczynia włosowate zawarte w kosmkach żwacza. Przebieg czynności odbywających się w żwaczu ułatwiają ruchy żwacza, dzięki którym następuje mieszanie treści pokarmowej.
Czepiec (reticulum). Błona śluzowa tworzy fałdy o różnej wysokości, przebiegające w różnych kierunkach, zwane listewkami czepca (ryc. 73), które łącząc się ze sobą zamykają przestrzenie o kształcie wielobocznym. Przestrzenie te noszą nazwę komórek czepca, które leżąc obok siebie tworzą sieć. Na ścianach i wolnym brzegu listewek, znajdujących się w obrębie dna czepca, spotyka się stożkowate brodawki ze zrogowaciałym nabłonkiem. W części wierzchołkowej każdej listewki znajduje się beleczka mięśniowa zbudowana z komórek mięśniowych gładkich, biegnących wzdłuż długiej osi
procesów fermentacyjnych zapewniają naczynia włosowate zawarte w kosmkach żwacza. Przebieg czynności odbywających się w żwaczu ułatwiają ruchy żwacza, dzięki którym następuje mieszanie treści pokarmowej.<br>Czepiec (reticulum). Błona śluzowa tworzy fałdy o różnej wysokości, przebiegające w różnych kierunkach, zwane listewkami czepca (ryc. 73), które łącząc się ze sobą zamykają przestrzenie o kształcie wielobocznym. Przestrzenie te noszą nazwę komórek czepca, które leżąc obok siebie tworzą sieć. Na ścianach i wolnym brzegu listewek, znajdujących się w obrębie dna czepca, spotyka się stożkowate brodawki ze zrogowaciałym nabłonkiem. W części wierzchołkowej każdej listewki znajduje się beleczka mięśniowa zbudowana z komórek mięśniowych gładkich, biegnących wzdłuż długiej osi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego