Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
wspominanego ekumenizmu. Piekłem, które tak plastycznie i szczegółowo opisywali kaznodzieje doby baroku, przestano ludzi straszyć. W XVII wieku twierdzono, iż do zbawienia prowadzi tylko jedna wąska furtka z napisem "Rzym". Dziś bywają głoszone zgoła odmienne poglądy na ten temat. Niechętnym okiem patrzą na nie ludzie, którzy zachowali niemalże w pierwotnym kształcie mentalność sarmacko-konserwatywną. I na tym chyba głównie polegają relikty tamtej epoki.

Lekcje w pustej klasie
Od dwóch tysięcy lat różne autorytety powołują się na maksymę Cycerona, który nazwał historię nauczycielką życia. "Historyjki czytaj. Miałem i sam niemało wiadomości historii i w biegu spraw siłam się tym ratował, żem przeszłych
wspominanego ekumenizmu. Piekłem, które tak plastycznie i szczegółowo opisywali kaznodzieje doby baroku, przestano ludzi straszyć. W XVII wieku twierdzono, iż do zbawienia prowadzi tylko jedna wąska furtka z napisem "Rzym". Dziś bywają głoszone zgoła odmienne poglądy na ten temat. Niechętnym okiem patrzą na nie ludzie, którzy zachowali niemalże w pierwotnym kształcie mentalność sarmacko-konserwatywną. I na tym chyba głównie polegają relikty tamtej epoki.<br><br>&lt;page nr=340&gt; &lt;tit&gt;Lekcje w pustej klasie&lt;/&gt;<br> Od dwóch tysięcy lat różne autorytety powołują się na maksymę Cycerona, który nazwał historię nauczycielką życia. "Historyjki czytaj. Miałem i sam niemało wiadomości historii i w biegu spraw siłam się tym ratował, żem przeszłych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego