Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
termikę hałd, rzek, gruntów ornych, mikroklimatu.
Pod względem geometrycznym termogram jest to obraz otrzymany w rzucie środkowym. Cyfrowy sposób rejestracji promieniowania podczerwonego powoduje, że termogram składa się z pikseli. Dla kamer firmy AGEMA liczba pikseli w obrazie wynosi od 100×100 do 320×240 [19].
Pojedynczy termogram obiektu o dowolnym kształcie może mieć zniekształcenia geometryczne [19]:
- spowodowane niepłaskością obiektu,
- perspektywiczne,
- rozmycie obrazu na krawędziach spowodowane określoną wielkością piksela.
Termogram powierzchni płaskiej wykonany prostopadle do tej powierzchni nie zawiera zniekształceń perspektywicznych i po określeniu jego skali może stanowić materiał źródłowy do opracowania geometrii rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Nie zawsze jednak
termikę hałd, rzek, gruntów ornych, mikroklimatu.<br>Pod względem geometrycznym termogram jest to obraz otrzymany w rzucie środkowym. Cyfrowy sposób rejestracji promieniowania podczerwonego powoduje, że termogram składa się z pikseli. Dla kamer firmy AGEMA liczba pikseli w obrazie wynosi od 100&times;100 do 320&times;240 [19].<br>Pojedynczy termogram obiektu o dowolnym kształcie może mieć zniekształcenia geometryczne [19]:<br>- spowodowane niepłaskością obiektu,<br>- perspektywiczne,<br>- rozmycie obrazu na krawędziach spowodowane określoną wielkością piksela.<br>Termogram powierzchni płaskiej wykonany prostopadle do tej powierzchni nie zawiera zniekształceń perspektywicznych i po określeniu jego skali może stanowić materiał źródłowy do opracowania geometrii rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Nie zawsze jednak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego