Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
powstawanie tego samego typu komórek regionalnych zajmujących się problemami swego terenu. Obydwa te kierunki dają się zaobserwować już w tej chwili i tak, jak już pisano w sprawach represji antyreligijnych działalność interwencyjną przejęły w jakiejś mierze Komitety Ludzi Wierzących, zaś problemami wsi i sprawami pracy zajęły się, przynajmniej w generalnym kształcie, zespoły Robotnika i Placówki.
W drugim nurcie obejmującym powstawanie komórek regionalnych wymienić należy niezwykle intensywną działalność interwencyjną podjętą już od ponad roku w środowiskach łódzkim i gdańskim. Obydwie drogi rozwoju pozwalają na rozszerzenie działalności interwencyjnej i powstawanie tego typu nowych zespołów powinno się stać przedmiotem wysiłku organizacyjnego i troski ze
powstawanie tego samego typu komórek regionalnych zajmujących się problemami swego terenu. Obydwa te kierunki dają się zaobserwować już w tej chwili i tak, jak już pisano w sprawach represji antyreligijnych działalność interwencyjną przejęły w jakiejś mierze Komitety Ludzi Wierzących, zaś problemami wsi i sprawami pracy zajęły się, przynajmniej w generalnym kształcie, zespoły Robotnika i Placówki.<br>W drugim nurcie obejmującym powstawanie komórek regionalnych wymienić &lt;page nr=223&gt; należy niezwykle intensywną działalność interwencyjną podjętą już od ponad roku w środowiskach łódzkim i gdańskim. Obydwie drogi rozwoju pozwalają na rozszerzenie działalności interwencyjnej i powstawanie tego typu nowych zespołów powinno się stać przedmiotem wysiłku organizacyjnego i troski ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego