Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 03.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
czytelnika w błąd. Zaczyna się to od ostrego rozróżnienia laicyzmu i neutralności w ideologii Republiki Francuskiej. Państwo nie ma być świeckie, tylko neutralne - stwierdza Szostkiewicz. Tymczasem laicyzm w rozumieniu republikańskim to właśnie neutralność światopoglądowa państwa i w konsekwencji jego instytucji. Podkreślmy od razu: instytucji państwowych (nie mylić z politycznymi, których kształt ideologiczny określają okresowo wyborcy).

We Francji 20,5 proc. licealistów uczy się w 5611 szkołach prywatnych, w ogromnej większości wyznaniowych, w których regulaminy dotyczące zachowania uczniów ustalane są przez dyrekcję w porozumieniu z ciałami rodzicielskimi. Innymi słowy nikt, kogo krępują zasady neutralności ideologicznej (w tym religijnej) szkoły publicznej, nie jest
czytelnika w błąd. Zaczyna się to od ostrego rozróżnienia laicyzmu i neutralności w ideologii Republiki Francuskiej. Państwo nie ma być świeckie, tylko neutralne - stwierdza Szostkiewicz. Tymczasem laicyzm w rozumieniu republikańskim to właśnie neutralność światopoglądowa państwa i w konsekwencji jego instytucji. Podkreślmy od razu: instytucji państwowych (nie mylić z politycznymi, których kształt ideologiczny określają okresowo wyborcy).<br><br>We Francji 20,5 proc. licealistów uczy się w 5611 szkołach prywatnych, w ogromnej większości wyznaniowych, w których regulaminy dotyczące zachowania uczniów ustalane są przez dyrekcję w porozumieniu z ciałami rodzicielskimi. Innymi słowy nikt, kogo krępują zasady neutralności ideologicznej (w tym religijnej) szkoły publicznej, nie jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego