Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
umownych dla skali 1:500 i 1:1000 mapy zasadniczej (zgodna z instrukcją techniczną K-1) oraz podstawowy krój pisma "standard".

3.4.3. Cechy generujące wartość taksacyjną nieruchomości pozyskiwane podczas inwentaryzacji terenowej
W Systemie Informacji o Terenie na obiekt terenowy składa się zbiór współrzędnych punktów charakteryzujących jego położenie i kształt oraz zbiór atrybutów opisujących obiekt w stopniu szczegółowości zależnym od potrzeb konkretnego użytkownika.
Współrzędne punktów, składające się na informację geometryczną o obiekcie, mogą być pozyskiwane za pomocą tachimetrów elektronicznych (total-station) z rejestracją zewnętrzną na mikrokomputerze PSION. Z rejestracją współrzędnych punktów wyznaczonych z pomiaru tachimetrycznego związana jest procedura kodowania szczegółów
umownych dla skali 1:500 i 1:1000 mapy zasadniczej (zgodna z instrukcją techniczną K-1) oraz podstawowy krój pisma "standard".<br><br>&lt;tit&gt;3.4.3. Cechy generujące wartość taksacyjną nieruchomości pozyskiwane podczas inwentaryzacji terenowej&lt;/&gt;<br>W Systemie Informacji o Terenie na obiekt terenowy składa się zbiór współrzędnych punktów charakteryzujących jego położenie i kształt oraz zbiór atrybutów opisujących obiekt w stopniu szczegółowości zależnym od potrzeb konkretnego użytkownika.<br>Współrzędne punktów, składające się na informację geometryczną o obiekcie, mogą być pozyskiwane za pomocą tachimetrów elektronicznych (&lt;HI rend="italic"&gt;total-station&lt;/HI&gt;) z rejestracją zewnętrzną na mikrokomputerze PSION. Z rejestracją współrzędnych punktów wyznaczonych z pomiaru tachimetrycznego związana jest procedura kodowania szczegółów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego