Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
spotkania u Leszka Millera nastąpiło nieformalne i poufne porozumienie pomiędzy przedstawicielami SLD i przedstawicielami Agory, dotyczące co najmniej kształtu przepisów antykoncentracyjnych. Porozumienie to nastąpiło ze świadomością ze strony co najmniej dwóch uczestników spotkania - Leszka Millera i Adama Michnika - ujawnionego chwilę wcześniej faktu podjęcia przestępczej próby wymuszenia haraczu za sprzyjający Agorze kształt tych przepisów.
Mimo że obaj uczestnicy znali nazwiska osób, które wskazał Lew Rywin, jako inspiratorów swoich przestępczych zachowań. A także mimo że obaj wiedzieli, iż jeden z nich - Adam Michnik - zabezpieczył dowód popełnienia przestępstwa - taśmę z nagraniem oferty Lwa Rywina. Mimo to Leszek Miller i Adam Michnik nie uznali za
spotkania u Leszka Millera nastąpiło nieformalne i poufne porozumienie pomiędzy przedstawicielami SLD i przedstawicielami Agory, dotyczące co najmniej kształtu przepisów antykoncentracyjnych. Porozumienie to nastąpiło ze świadomością ze strony co najmniej dwóch uczestników spotkania - Leszka Millera i Adama Michnika - ujawnionego chwilę wcześniej faktu podjęcia przestępczej próby wymuszenia haraczu za sprzyjający Agorze kształt tych przepisów.<br>Mimo że obaj uczestnicy znali nazwiska osób, które wskazał Lew Rywin, jako inspiratorów swoich przestępczych zachowań. A także mimo że obaj wiedzieli, iż jeden z nich - Adam Michnik - zabezpieczył dowód popełnienia przestępstwa - taśmę z nagraniem oferty Lwa Rywina. Mimo to Leszek Miller i Adam Michnik nie uznali za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego