Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
Wśród tych szyfrów olbrzymią rolę spełniały i spełniają wielkie "mity" ludzkości. Wiek nasz jest wiekiem renesansu refleksji nad mitami. Problemem staje się język i prawda mitu. Zagadką jest, że człowiek naszego wieku, mimo różnicy mentalności i ogólnego klimatu duchowego, w jakim żyje, jakoś mity rozumie, przeżywa, daje się przez nie kształtować, a rozumiejąc je i przeżywając, odkrywa, że mówią mu jakąś jedyną w swoim rodzaju prawdę o nim. W kontekście rozważań nad mitami jawi się koncepcja mitu jako "symbolicznego języka Transcendencji". Droga ta wskazuje pewne analogie z drogą pierwszą. Ale są to tylko analogie. Tam problemem było doświadczenie mistyków, tutaj problemem
Wśród tych szyfrów olbrzymią rolę spełniały i spełniają wielkie "mity" ludzkości. Wiek nasz jest wiekiem renesansu refleksji nad mitami. Problemem staje się język i prawda mitu. Zagadką jest, że człowiek naszego wieku, mimo różnicy mentalności i ogólnego klimatu duchowego, w jakim żyje, jakoś mity rozumie, przeżywa, daje się przez nie kształtować, a rozumiejąc je i przeżywając, odkrywa, że mówią mu jakąś jedyną w swoim rodzaju prawdę o nim. W kontekście rozważań nad mitami jawi się koncepcja mitu jako "symbolicznego języka Transcendencji". Droga ta wskazuje pewne analogie z drogą pierwszą. Ale są to tylko analogie. Tam problemem było doświadczenie mistyków, tutaj problemem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego