Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 10
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałem spytać o to samo". Odszukaj w literaturze różnych epok odpowiedzi na to pytanie.
2. Bezkompromisowość i kompromis. Przedstaw przykłady takich zachowań bohaterów wybranych utworów literackich.
3. "Szukam nauczyciela i mistrza" (T. Różewicz). Przedstaw swoje rozważania o tych dziełach literackich, filmowych..., które mogą kształtować system wartości młodego człowieka z końca XX w.
4. Interpretując wiersz Janusza St. Pasierba "Poeta jest twoim bratem", zwróć uwagę na rolę, jaką przypisuje poecie autor.
Następnego dnia - 5 marca uczniowie pisali egzamin z wybranego przedmiotu: matematyki, historii i języka obcego (francuskiego, angielskiego, niemieckiego). Na marginesie można dodać, że trzecioklasiści
spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałem spytać o to samo". Odszukaj w literaturze różnych epok odpowiedzi na to pytanie.<br>2. Bezkompromisowość i kompromis. Przedstaw przykłady takich zachowań bohaterów wybranych utworów literackich.<br>3. "Szukam nauczyciela i mistrza" (T. Różewicz). Przedstaw swoje rozważania o tych dziełach literackich, filmowych..., które mogą kształtować system wartości młodego człowieka z końca XX w.<br>4. Interpretując wiersz Janusza St. Pasierba "Poeta jest twoim bratem", zwróć uwagę na rolę, jaką przypisuje poecie autor.<br>Następnego dnia - 5 marca uczniowie pisali egzamin z wybranego przedmiotu: matematyki, historii i języka obcego (francuskiego, angielskiego, niemieckiego). Na marginesie można dodać, że trzecioklasiści
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego