Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
tylko niektóre dalsze cechy pracownika rzutujące na skłonność do korzystania ze zwolnień lekarskich.
D. Zewnętrzne wobec miejsca pracy grupy przynależności oraz odniesienia porównawczego i aspiracyjnego.
Chodzi tu głównie o rodzinę oraz kręgi koleżeńskie i inne grupy nieformalne, w których styczności mają charakter bezpośredni i osobowy. Grupy te są w stanie kształtować postawy pracownika i jego preferencje w zakresie wartości w takim stopniu i o takim zasięgu treściowym, że dochodzi do modyfikacji zachowań absencyjnych pracownika. I. Gadourek wykazał na materiale empirycznym, że wśród pracowników uważających się za "bardziej chorych" niż inni przeważają ci, których żony, krewni i znajomi mają niepochlebną opinię o
tylko niektóre dalsze cechy pracownika rzutujące na skłonność do korzystania ze zwolnień lekarskich. <br> &lt;tit1&gt;D. Zewnętrzne wobec miejsca pracy grupy przynależności oraz odniesienia porównawczego i aspiracyjnego.&lt;/tit1&gt; <br> Chodzi tu głównie o rodzinę oraz kręgi koleżeńskie i inne grupy nieformalne, w których styczności mają charakter bezpośredni i osobowy. Grupy te są w stanie kształtować postawy pracownika i jego preferencje w zakresie wartości w takim stopniu i o takim zasięgu treściowym, że dochodzi do modyfikacji zachowań absencyjnych pracownika. I. Gadourek wykazał na materiale empirycznym, że wśród pracowników uważających się za "bardziej chorych" niż inni przeważają ci, których żony, krewni i znajomi mają niepochlebną opinię o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego