Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
pokrywały się bowiem z granicami dzielnic, dlatego coraz częściej zwoływano zjazdy międzydzielnicowe, czyli wiece. Uczestniczący w nich dostojnicy i rycerze, podobnie jak duchowni na synodach, zdobywali ogólniejsze rozeznanie w sprawach publicznych, często dotyczących całego kraju.

Lokacje na prawie niemieckim. W wyniku działalności gospodarczej książąt, Kościoła, a potem możnych i rycerstwa kształtowały się stany chłopski i mieszczański. Pozwoliły na to zapoczątkowane przez Henryka Brodatego na Śląsku, następnie upowszechnione na terenie całego kraju lokacje wsi i miast na prawie niemieckim. Prawo to bowiem dawało możliwość lepszej organizacji społeczności wiejskiej i miejskiej, niż obowiązujące dotąd i mocno zróżnicowane zasady rodzime.

Wieś "lokowaną" zakładał zasadźca
pokrywały się bowiem z granicami dzielnic, dlatego coraz częściej zwoływano zjazdy międzydzielnicowe, czyli wiece. Uczestniczący w nich dostojnicy i rycerze, podobnie jak duchowni na synodach, zdobywali ogólniejsze rozeznanie w sprawach publicznych, często dotyczących całego kraju.<br><br>Lokacje na prawie niemieckim. W wyniku działalności gospodarczej książąt, Kościoła, a potem możnych i rycerstwa kształtowały się stany chłopski i mieszczański. Pozwoliły na to zapoczątkowane przez Henryka Brodatego na Śląsku, następnie upowszechnione na terenie całego kraju lokacje wsi i miast na prawie niemieckim. Prawo to bowiem dawało możliwość lepszej organizacji społeczności wiejskiej i miejskiej, niż obowiązujące dotąd i mocno zróżnicowane zasady rodzime.<br><br>Wieś "lokowaną" zakładał zasadźca
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego