Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
problem rzadko podejmowany dotąd przez ekonomistów: jakie są niezbędne atrybuty gospodarki rynkowej? jak określić minimalny zbiór instytucji niezbędnych do jej funkcjonowania? jak zmienić instytucje odziedziczone po kilkudziesięciu latach funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej?
Rzecz jasna, współczesne gospodarki rynkowe są niezwykle złożone i różnorodne. Nie powstały w wyniku świadomych globalnych decyzji, lecz kształtowały się w sposób uwarunkowany historycznie, w czasie długo trwającej ewolucji. Jeśli dostrzec można pewne elementy wspólne dla wszystkich nowoczesnych gospodarek rynkowych - np. system cen określanych w zasadzie przez grę popytu i podaży, procedury prawne chroniące prawo własności i zapewniające respektowanie kontraktów, pewne formy rynku kapitałowego - nie jest jasne, które z
problem rzadko podejmowany dotąd przez ekonomistów: jakie są niezbędne atrybuty gospodarki rynkowej? jak określić minimalny zbiór instytucji niezbędnych do jej funkcjonowania? jak zmienić instytucje odziedziczone po kilkudziesięciu latach funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej? <br>Rzecz jasna, współczesne gospodarki rynkowe są niezwykle złożone i różnorodne. Nie powstały w wyniku świadomych globalnych decyzji, lecz kształtowały się w sposób uwarunkowany historycznie, w czasie długo trwającej ewolucji. Jeśli dostrzec można pewne elementy wspólne dla wszystkich nowoczesnych gospodarek rynkowych - np. system cen określanych w zasadzie przez grę popytu i podaży, procedury prawne chroniące prawo własności i zapewniające respektowanie kontraktów, pewne formy rynku kapitałowego - nie jest jasne, które z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego