Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Z pola walki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1964
mgr Jerzy Pawłowicz (Warszawa), który poruszył kwestię roli Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w określeniu charakteru II wojny światowej, w rozbudzeniu i organizowaniu ruchu narodowowyzwoleńczego przeciwko faszyzmowi oraz omówili szereg interesujących i ważnych momentów z historii współpracy PPR z Komitetem Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej. Jerzy Duracz (Warszawa) zatrzymał się na początkowym okresie kształtowania się lewicowego ruchu oporu w kraju, o działalności zbrojnej GL i AL, szerokim poparciu ludności dla walki partyzanckiej w kraju mówili płk Gustaw Alef-Bolkowiak (Warszawa) i ppłk Zygmunt Bieszczanin. Problem wzajemnych stosunków AL i BCh poruszył w dyskusji dr Zygmunt Mańkowski (Lublin). O roli Armii Krajowej w walce wyzwoleńczej i
mgr Jerzy Pawłowicz (Warszawa), który poruszył kwestię roli Komitetu Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej w określeniu charakteru II wojny światowej, w rozbudzeniu i organizowaniu ruchu narodowowyzwoleńczego przeciwko faszyzmowi oraz omówili szereg interesujących i ważnych momentów z historii współpracy PPR z Komitetem Wykonawczym Międzynarodówki Komunistycznej. Jerzy Duracz (Warszawa) zatrzymał się na początkowym okresie kształtowania się lewicowego ruchu oporu w kraju, o działalności zbrojnej GL i AL, szerokim poparciu ludności dla walki partyzanckiej w kraju mówili płk Gustaw Alef-Bolkowiak (Warszawa) i ppłk Zygmunt Bieszczanin. <page nr=207> Problem wzajemnych stosunków AL i BCh poruszył w dyskusji dr Zygmunt Mańkowski (Lublin). O roli Armii Krajowej w walce wyzwoleńczej i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego