Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
kosztów jednostkowych sprzedanych wyrobów a pełną kwotą przychodu ze sprzedaży.
Wynik jednostkowy można wyrazić następująco:gdzie: wj - wynik jednostkowy, c - jednostkowa cena sprzedażna, k - jednostkowy koszt własny.
Natomiast ustalenie łącznego wyniku przedsiębiorstwa wyraża się działaniem:gdzie: W - łączny wynik finansowy, Q - sprzedana ilość wyrobów.
Iloczyn ten stwarza następujące różne możliwości kształtowania wyniku:
1. Zmiana ilości sprzedanych wyrobów przy tej samej cenie jednostkowej i koszcie własnym jednostki wyrobu, a zatem przy nie zmienionym wyniku jednostkowym, powoduje zmianę łącznej kwoty wyniku.
2. Zmiana ceny jednostkowej przy tym samym koszcie własnym jednostki wyrobu i nie zmienionej ilości sprzedanych wyrobów powoduje zmianę łącznego wyniku.
3
kosztów jednostkowych sprzedanych wyrobów a pełną kwotą przychodu ze sprzedaży.<br>Wynik jednostkowy można wyrazić następująco:<br><br><br><br>gdzie: wj - wynik jednostkowy, c - jednostkowa cena sprzedażna, k - jednostkowy koszt własny.<br>Natomiast ustalenie łącznego wyniku przedsiębiorstwa wyraża się działaniem:<br><br><br><br>gdzie: W - łączny wynik finansowy, Q - sprzedana ilość wyrobów.<br>Iloczyn ten stwarza następujące różne możliwości kształtowania wyniku:<br>1. Zmiana ilości sprzedanych wyrobów przy tej samej cenie jednostkowej i koszcie własnym jednostki wyrobu, a zatem przy nie &lt;page nr=98&gt; zmienionym wyniku jednostkowym, powoduje zmianę łącznej kwoty wyniku.<br>2. Zmiana ceny jednostkowej przy tym samym koszcie własnym jednostki wyrobu i nie zmienionej ilości sprzedanych wyrobów powoduje zmianę łącznego wyniku.<br>3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego