Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
dokładnej znajomości specyficznych cech działalności danego przedsiębiorstwa. Wprawdzie we wszystkich o wielkości obrotów i zysków decyduje (poza jakością produktu) długość cyklu produkcji i sprzedaży, ale te są mocno zróżnicowane.

REKAPITULACJA
W zakończeniu dokonajmy podsumowania i ujmijmy wielostronicowe wyjaśnienia w kilka syntetycznych stwierdzeń:
1. Sterowanie rentownością gospodarki przedsiębiorstw sprowadza się do kształtowania jej wymiaru pieniężnego, tj. wysokości zaangażowanego kapitału, kosztów, przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego.
2. Współczesne życie gospodarcze jest zbyt skomplikowane, by do sterowania nim wystarczyła sama tylko wiedza książkowa. Specyfika zjawisk i zdarzeń gospodarczych powoduje poważne trudności w dokonywaniu ich pomiaru, a wieloznaczność wielu wyników obliczeń i wyliczeń tworzy
dokładnej znajomości specyficznych cech działalności danego przedsiębiorstwa. Wprawdzie we wszystkich o wielkości obrotów i zysków decyduje (poza jakością produktu) długość cyklu produkcji i sprzedaży, ale te są mocno zróżnicowane.<br><br> REKAPITULACJA<br>W zakończeniu dokonajmy podsumowania i ujmijmy wielostronicowe wyjaśnienia w kilka syntetycznych stwierdzeń:<br>1. Sterowanie rentownością gospodarki przedsiębiorstw sprowadza się do kształtowania jej wymiaru pieniężnego, tj. wysokości zaangażowanego kapitału, kosztów, przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego.<br>2. Współczesne życie gospodarcze jest zbyt skomplikowane, by do sterowania nim wystarczyła sama tylko wiedza książkowa. Specyfika zjawisk i zdarzeń gospodarczych powoduje poważne trudności w dokonywaniu ich pomiaru, a wieloznaczność wielu wyników obliczeń i wyliczeń tworzy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego