Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
wykonać dwukrotnie.
W procesie pomiarowym mogą występować trzy podstawowe grupy błędów:
- błędy grube, czyli pomyłki lub pomiar wykonany niewłaściwie,
- błędy systematyczne,
- błędy przypadkowe (losowe).
Źródłem błędów pomiaru są:
- niedokładność zmysłów obserwatora,
- niedokładność narzędzi pomiarowych,
- wpływ warunków zewnętrznych.
Teoria błędów pomiarów zajmuje się analizą błędów przypadkowych. Spośród licznych hipotez opisujących proces kształtowania się błędów przypadkowych w technice, najczęściej korzysta się z prawa błędów Gaussa i hipotezy Hagena.
Prawo błędów Gaussa. Mając do rozpatrzenia szereg błędów, można badać związek zachodzący między wielkością błędu a częstością jego występowania i z tego związku wyprowadzić wnioski dotyczące zależności między wielkością błędu a prawdopodobieństwem jego występowania. Jeżeli
wykonać dwukrotnie.<br>W procesie pomiarowym mogą występować trzy podstawowe grupy błędów:<br>- błędy grube, czyli pomyłki lub pomiar wykonany niewłaściwie,<br>- błędy systematyczne,<br>- błędy przypadkowe (losowe).<br>Źródłem błędów pomiaru są:<br>- niedokładność zmysłów obserwatora,<br>- niedokładność narzędzi pomiarowych,<br>- wpływ warunków zewnętrznych.<br>Teoria błędów pomiarów zajmuje się analizą błędów przypadkowych. Spośród licznych hipotez opisujących proces kształtowania się błędów przypadkowych w technice, najczęściej korzysta się z prawa błędów Gaussa i hipotezy Hagena.<br>&lt;HI rend="italic"&gt;Prawo błędów Gaussa&lt;/HI&gt;. Mając do rozpatrzenia szereg błędów, można badać związek zachodzący między wielkością błędu a częstością jego występowania i z tego związku wyprowadzić wnioski dotyczące zależności między wielkością błędu a prawdopodobieństwem jego występowania. Jeżeli
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego