Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
koła. Kąt zęba Z, zawarty między prostymi łączącymi środek koła podziałowego z dwoma sąsiednimi punktami węzłowymi, jest równy (rys. 12.8)

Podobnie kąt ogniwa 1, zawarty między prostymi łączącymi środek koła podziałowego z punktami węzłowymi, odległymi o jedną podziałkę ogniwa, jest równy (rys. 12.7)

W zależności od przyjętej metody kształtowania, otrzymuje się różne zarysy zęba. Na rysunku 12.8 został przedstawiony ruch rolki ogniwa gąsienicy schodzącej z koła napędzającego [12]. Obwiednia kolejnych położeń tej rolki jest teoretycznym zarysem zęba. Jest ona odcinkiem okręgu, którego środek znajduje się w punkcie węzłowym. Promień dna wrębu międzyzębnego r1 musi być nieco większy od
koła. Kąt zęba Z, zawarty między prostymi łączącymi środek koła podziałowego z dwoma sąsiednimi punktami węzłowymi, jest równy (rys. 12.8)<br>&lt;gap&gt;<br>Podobnie kąt ogniwa 1, zawarty między prostymi łączącymi środek koła podziałowego z punktami węzłowymi, odległymi o jedną podziałkę ogniwa, jest równy (rys. 12.7)<br>&lt;gap&gt;<br>W zależności od przyjętej metody kształtowania, otrzymuje się różne zarysy zęba. Na rysunku 12.8 został przedstawiony ruch rolki ogniwa gąsienicy schodzącej z koła napędzającego [12]. Obwiednia kolejnych położeń tej rolki jest teoretycznym zarysem zęba. Jest ona odcinkiem okręgu, którego środek znajduje się w punkcie węzłowym. Promień dna wrębu międzyzębnego r1 musi być nieco większy od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego