Typ tekstu: Książka
Autor: Głowiński Michał
Tytuł: Ekspresja i empatia
Rok: 1997
przyczynowym czy deterministycznym były z góry wykluczone. Ideałem stał się - formuła Grzymały-Siedleckiego - "portret duchowy twórcy". A takiego portretu nie dało się upodobnić do portretów takich, jakie proponował Brandes, czy jakie zarysowywał Chmielowski.
Nie znaczy to jednak, że nie było form pośrednich, znajdujących się na skrzyżowaniu wpływów tych dwu sposobów kształtowania portretu krytycznego. Czasem autorzy modernistyczni przedstawiali portrety utrzymane całkiem w stylu poprzedniej epoki, by wymienić studium Kasprowicza o Lenartowiczu, czy choćby późną rozprawę Gostomskiego właśnie o Kasprowiczu. Istniała forma pośrednia ukształtowana w ostatniej dekadzie XIX wieku. Nie całkiem jeszcze wówczas zrezygnowano z nachylenia monograficznego w nieco dawnym stylu, ale już
przyczynowym czy deterministycznym były z góry wykluczone. Ideałem stał się - formuła Grzymały-Siedleckiego - "portret duchowy twórcy". A takiego portretu nie dało się upodobnić do portretów takich, jakie proponował Brandes, czy jakie zarysowywał Chmielowski. <br>Nie znaczy to jednak, że nie było form pośrednich, znajdujących się na skrzyżowaniu wpływów tych dwu sposobów kształtowania portretu krytycznego. Czasem autorzy modernistyczni przedstawiali portrety utrzymane całkiem w stylu poprzedniej epoki, by wymienić studium Kasprowicza o Lenartowiczu, czy choćby późną rozprawę Gostomskiego właśnie o Kasprowiczu. Istniała forma pośrednia ukształtowana w ostatniej dekadzie XIX wieku. Nie całkiem jeszcze wówczas zrezygnowano z nachylenia monograficznego w nieco dawnym stylu, ale już
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego