Typ tekstu: Książka
Autor: Petrozolin-Skowrońska Barbara
Tytuł: Przed tą nocą (Przed nocą styczniową)
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1988
konspiracji zaproponował powierzenie mu przygotowań wojskowych poza granicami kraju. Propozycję tę Kurzyna stanowczo odrzucił i w końcu lipca 1862 roku założył samodzielny, konkurencyjny w stosunku do KCN, Komitet Narodowy Rewolucyjny. Do nowego Komitetu mierosławczyków wszedł, z osób bardziej znanych w konspiracji warszawskiej, Władysław Koskowski, wyeliminowany z władzy naczelnej czerwonych podczas kształtowania się Komitetu utworzonego w końcu czerwca, ambicjonalnie więc urażony.
Powstanie nowego ośrodka dyspozycyjnego konspiracji wprowadzało zamieszanie i dezorganizację w jej szeregi, a było wynikiem przede wszystkim walki o prestiż i władzę, w znacznie mniejszym stopniu o koncepcję polityczną. W stosunku do KCN Komitet Narodowy Rewolucyjny mierosławczyków dążył bardziej zdecydowanie do
konspiracji zaproponował powierzenie mu przygotowań wojskowych poza granicami kraju. Propozycję tę Kurzyna stanowczo odrzucił i w końcu lipca 1862 roku założył samodzielny, konkurencyjny w stosunku do KCN, Komitet Narodowy Rewolucyjny. Do nowego Komitetu mierosławczyków wszedł, z osób bardziej znanych w konspiracji warszawskiej, Władysław Koskowski, wyeliminowany z władzy naczelnej czerwonych podczas kształtowania się Komitetu utworzonego w końcu czerwca, ambicjonalnie więc urażony.<br>Powstanie nowego ośrodka dyspozycyjnego konspiracji wprowadzało zamieszanie i dezorganizację w jej szeregi, a było wynikiem przede wszystkim walki o prestiż i władzę, w znacznie mniejszym stopniu o koncepcję polityczną. W stosunku do KCN Komitet Narodowy Rewolucyjny mierosławczyków dążył bardziej zdecydowanie do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego