Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
dodatkowo, zgodnie zresztą z tendencjami obserwowanymi w Europie, kult przedsiębiorczości.
Pilną sprawą jest więc powszechne wpajanie poglądu, iż znamieniem człowieczeństwa, tym, co stanowi o naszej differentia specifica, jest zdolność do tworzenia i współtworzenia świata kultury. Wymaga to nie tylko udziału rozumu, ale na równi z nim wrażliwości, uczuciowości, wyobraźni i kształtowania w sobie tego, co określa się wolą. Pogląd ten uprawomocnia sferę irracjonalną człowieka, która tak często bywa mylnie utożsamiana z tym, co antyracjonalne; to, co leży poza sferą dowodliwości rozumowej nie jest z nią w sposób konieczny sprzeczne.
Wszelkie przejawy dyskryminacji osób z upośledzeniem umysłowym, dopatrywanie się w nich niepełnego
dodatkowo, zgodnie zresztą z tendencjami obserwowanymi w Europie, kult przedsiębiorczości.<br>Pilną sprawą jest więc powszechne wpajanie poglądu, iż znamieniem człowieczeństwa, tym, co stanowi o naszej differentia specifica, jest zdolność do tworzenia i współtworzenia świata kultury. Wymaga to nie tylko udziału rozumu, ale na równi z nim wrażliwości, uczuciowości, wyobraźni i kształtowania w sobie tego, co określa się wolą. Pogląd ten uprawomocnia sferę irracjonalną człowieka, która tak często bywa mylnie utożsamiana z tym, co antyracjonalne; to, co leży poza sferą dowodliwości rozumowej nie jest z nią w sposób konieczny sprzeczne.<br>Wszelkie przejawy dyskryminacji osób z upośledzeniem umysłowym, dopatrywanie się w nich niepełnego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego