Typ tekstu: Książka
Autor: Czekała Zbigniew
Tytuł: Parada radarów
Rok: 1999
gdzie a i e oznaczają szerokość wiązki odpowiednio w płaszczyznach azymutu i elewacji, wyrażone w radianach. Jeżeli szerokości wiązki są wyrażone w stopniach, otrzymujemy następującą przybliżoną zależność na zysk kierunkowy anteny:

W praktyce wartość w liczniku ostatniej zależności przyjmuje się mniejszą, zależnie od typu anteny oraz pewnych szczegółów projektowych dotyczących kształtowania charakterystyki. Wiąże się to z bardzo ważnym parametrem anteny, jakim jest poziom listków bocznych.
Względny poziom listków bocznych w decydującym stopniu wpływa na skuteczność wypełniania przez radar jego misji w obecności celowo organizowanych zakłóceń aktywnych. Zagadnieniu temu poświęcimy oddzielnie więcej uwagi w rozdziale 11, przedstawiając problematykę walki elektronicznej.
7.3
gdzie a i e oznaczają szerokość wiązki odpowiednio w płaszczyznach azymutu i elewacji, wyrażone w radianach. Jeżeli szerokości wiązki są wyrażone w stopniach, otrzymujemy następującą przybliżoną zależność na zysk kierunkowy anteny:<br>&lt;gap&gt; <br>W praktyce wartość w liczniku ostatniej zależności przyjmuje się mniejszą, zależnie od typu anteny oraz pewnych szczegółów projektowych dotyczących kształtowania charakterystyki. Wiąże się to z bardzo ważnym parametrem anteny, jakim jest poziom listków bocznych.<br>Względny poziom listków bocznych w decydującym stopniu wpływa na skuteczność wypełniania przez radar jego misji w obecności celowo organizowanych zakłóceń aktywnych. Zagadnieniu temu poświęcimy oddzielnie więcej uwagi w rozdziale 11, przedstawiając problematykę walki elektronicznej. <br>&lt;tit&gt;7.3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego